Shëtitje me të Mallëgjyrerin

Shëtitje me të Mallëgjyrerin

Shëtitje me të Mallëgjyrerin

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Kjo është një shëtitje me të mallëngjyerin. Po, me atë që është i mallëngjyer për të hyrë në Xhenet, për ta parë Zotin e Tokës dhe qiejve. është një ligjëratë për ata që e madhërojnë dhe e respektojnë fenë. Për ata që epsheve, ndonëse u shafqen dhe u ekspozohen, si dhe janë të rrethuar me kënaqësitë e dynjasë, ua kthejnë shpinën pa ua vënë fare veshin.

Autor: Muhamed Arifi
Përkthyes: Sedat Islami
Faqe: 109
Botues: Shembulli