Saktësim dhe sqarim rreth shumë çeshtjeve mbi Haxin dhe Umrën

Saktësim dhe sqarim rreth shumë çeshtjeve mbi Haxin dhe Umrën

Saktësim dhe sqarim rreth shumë çeshtjeve mbi Haxin dhe Umrën

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Kjo është një broshurë e cila përmbledh në formë të shkurtuar çeshtjet që kanë të bëjnë me Haxin, sqarimin e vlerave të tij, rregullat e tij, gjërat që kërkohen nga personi i cili dëshiron të kryejë haxhin dhe shumë çeshtje të tjera të rëndësishme që ndërlidhen me umran dhe vizitën në vendet e shenjta.

Autor: Imam Abdulaziz bin Abdullah bin Baz
Titulli: Et-Tahkik uel-Ijdah likethir min mesail el-haxh uel-umra uez-zijarah
Faqe: 98