Sahihu-L-Buhari (Përmbledhja e haditheve me komentim)

Sahihu-L-Buhari (Përmbledhja e haditheve me komentim)

Sahihu-L-Buhari (Përmbledhja e haditheve me komentim)

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Përzgjedhja e haditheve të normave dhe moraleve. i cili përmban 300 hadithe autentike të Profetit (paqja qoftë mbi të), që trajtojnë një buqetë të koncenturar të normave dhe moraleve më të dobishme, të cilat i interesojnë së tepërmi muslimanit për perfeksionimin e raporteve me Zotin e tij, unin e tij, shoqërin e tij, shoqërin humane dhe botën mbarë

Autori: Muhamed Ibn Ismail El Buhari
Përkthehu: Agim Avidiu
Botues: Lebejke
Faqe: 500