Kamata dhe pasojat e saj nga këndvështrimi Kur'anor

Kamata dhe pasojat e saj nga këndvështrimi Kur'anor

Kamata dhe pasojat e saj nga këndvështrimi Kur'anor

Regular price 400.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Nuk ka dyshim se tema e kamatës, dëmet dhe pasojat e saj, janë tejet të rëndësishme, ku çdo musliman e ka për obligim të dijë dispozitat, llojet e saj që të distancohet nga ajo, sepse kush bashkëvepron me kamatë është në luftë me Allahun e Lartësuar dhe të Dërguarin e tij a.s.

Autor: Abdulxhemil Nesimi
Faqe: 256
Botues: Bashkësia Fetare Islame në R.M & Shoqata "Ilmije"