Rrëfime të vërteta Pejgamberike

Rrëfime të vërteta Pejgamberike

Rrëfime të vërteta Pejgamberike

Regular price 700.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër është në përmbledhje e shumë rrëfimeve nga hadithet e Pejgamberit paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të! Sipas vlerës, rrëfimet pejgamberike radhiten menjëherë pas rrëfimeve kuranore. Përderisa Kurani është fjalë e Allahut, ndërsa rrëfimet pejgamberike, shumica e tyre, janë shpallje nga vetë Allahu i Lartësuaur, këto rrëfime kanë origjinën e njëjtë në burim dhe në qëllim, sepse synimet e rrëfimeve në hadithet e Pejgamberit paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të.

Autor: Sylejman El-Eshkar
Përkthehu: Grup Përkthyesish
Faqe: 463
Botues: Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës & Dituria Islame