Roli i Xhamisë në Mbrojtjen e Identitetit Feta dhe Kombëtar në Perëndim

Roli i Xhamisë në Mbrojtjen e Identitetit Feta dhe Kombëtar në Perëndim

Roli i Xhamisë në Mbrojtjen e Identitetit Feta dhe Kombëtar në Perëndim

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Xhamia ka qenë vendi ku janë marrë vendimet më të rëndësishme të bashkësisë muslimane të udhëhequr nga i Dërguari i Allahut, Muhammedi [sal-lall-llahu ve sel-lem]. Me një fjalë, xhamia ka pasur rol të shumfishtë, apo thënë ndryshe xhamia ka qene institucioni më i lartë ku është bërë formësimi i dentitetit politik, kulturor, ideor dhe etik i bashëksisë muslimane.

Titulli: Roli i xhamisë në mbrojtjen e identitetit fetar dhe kombëtar në Perëndim
Autor: Bashkim Aliu
Faqe: 106
Formati: A5
Viti i botimit: 2016
Shtëpia Botuese "Furkan"