Pyetje dhe Përgjigje për çeshtjet më të rëndësishme

Pyetje dhe Përgjigje për çeshtjet më të rëndësishme

Pyetje dhe Përgjigje për çeshtjet më të rëndësishme

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Ky është librër i shkurtër, i cili përmban çështjet më të rëndësishme të Fesë dhe bazave të besimit, njohja e të cileve është nevojë e domosdoshme. Këto çeshtjer i shtrova në formë të pyetjes dhe përgjigjes, ngase kjo është metoda më e lehtë për të kuptuar dhe më e dobishmja më mësim.

Autor: Ibën Berxhes El-Abdulkerim
Përkthyes: Xhemal Jakupi
Faqe: 56
Botues: Trashëgimi i Profetëve