Pse Allahu e krijoj Shejtanin

Pse Allahu e krijoj Shejtanin

Pse Allahu e krijoj Shejtanin

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Si eshte shejtani? Njera prej diskutimeve kryesore ne akaid eshte ceshtja se cfare eshte shejtani? A eshte pamja e tij e realte apo apstrakte? A eshte shejtani, sic e konside-rojnE disa mendimi i keq i njeriut apo eshte ndonjE lloj bakterje sic pohojne te tjeret. Apo eshte simbol i cili paraqet to keqen, apo eshte metafora te cilen e perdorim ne te folur? Ne besojme ne mendimin me te sakte se shejtani eshte njeri prej xhineve. All-llahu xh.sh. ne Kur'an na flete kjarte per kete: 

Andaj ne besojme ne ekzistimin e xhineve dhe nje-rezve, dhe se shejtani eshte prey xhineve. Qellimi kryesor i shejtanit dhe aleateve to tip ne kete both eshth (le njerezit ti sjellin ne humbje (delalet). Kerkojme strehim to All-llahu krijuesi i boterave. 

Autor: Abu Ameena Bilal Filips
Faqe: 56
Botues: Drita e Jetës