Përzgjedhje e Haditheve - Të Normave Dhe të Moraleve

Përzgjedhje e Haditheve - Të Normave Dhe të Moraleve

Përzgjedhje e Haditheve - Të Normave Dhe të Moraleve

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Përzgjedhja e haditheve të normave dhe moraleve. i cili përmban 300 hadithe autentike të Profetit (paqja qoftë mbi të), që trajtojnë një buqetë të koncenturar të normave dhe moraleve më të dobishme, të cilat i interesojnë së tepërmi muslimanit për perfeksionimin e raporteve me Zotin e tij, unin e tij, shoqërin e tij, shoqërin humane dhe botën mbarë

Autori: Grup Dijetarësh
Titulli: Përzgjedhje e haditheve të normave dhe moraleve
Përkthehu: Mustafa Trniqi, Arsen Muskurti (Hamza)
Boutes: Mesazhi Botime
Faqe: 353