Përmbledhje e Haditheve të sakta të Librit Fjala e Bukur

Përmbledhje e Haditheve të sakta të Librit Fjala e Bukur

Përmbledhje e Haditheve të sakta të Librit Fjala e Bukur

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Prej këtij libri jan hequr hadithet e pasakta dhe kemi janë hequr fjalën "Kapitull" prej titujve. Po ashtu nëse kemi pasur mundësi, kemi hequr emrin e sahabiut që  tranmeton hadithin, kemi hequr emrat e imamëve që nuk përshtaten me këtë përmbledhje të sakt.

Autor: Ibën Tejmije
Nga: Nasrudin el-Albani
Përkthyes: Besmir Cacani
Botues: Shtëpia Botuese "Trashëgimi i profetëve"
Faqe: 192