Për Vajzat para se të pendohen dhe të humbin

Për Vajzat para se të pendohen dhe të humbin

Për Vajzat para se të pendohen dhe të humbin

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Shpirtrave të atyre që flijuan jetën e tyre për të më dhuruar dritën e Islamit. Shpirtave të atyre që më mësuan dashurinë e All-llahut të Madhërishë. Shpirtave të atyre që më fundosën në horizontet e bukura të namazit. Shiprtrave të atyre që më urdhëruan për punë të mirdha dhe më daluan nga e keqja.

Autor: Mexhdi ibn Fethi es-Sejid
Përkthyes: Islamil Halimi, Vjollcë Haxhiu
Faqe: 122
Botues: Kalem