Pasimi I rrugës së drejtë

Pasimi I rrugës së drejtë

Pasimi I rrugës së drejtë

Regular price 800.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri ndahet në dy pjesë: E para: Kryerja e veprave kundrejt diturisë se ajo vepër është prej specifikave të fesë së tyre. E dyta: Sa i përket veprave për të cilat kryerësi i tyre nuk e di se jan vepra të tyre, ato  janë dy llojesh. Këto janë permbajtja e librit.

AUTOR: Ibën Tejmije
PËKTHEU: Agim Avidu
BOTUES: Shtëpia Botuese "Klubi Studentorë"
FAQET: 467