Norma rreth Shkurorëzimit

Norma rreth Shkurorëzimit

Norma rreth Shkurorëzimit

Regular price 60.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

"O ju që besuat, kur të keni lidhur kurorë me besimtaret e pastaj i lëshoni ato para se të keni kontaktuar me to, ju nuk keni të drejtë të kërkoni që ato të presin afatin e caktuar (iddetin), po jepniu diçka atyre dhe lironi në mënyrë të njerëzishme." [33:49]

Autor: Abd El Rahman Ibn Nasir El Sadi
Përkthyes:  Arsim Jonuzi
Faqe: 28
Botues: NuN