Muslimanja Ideale

Muslimanja Ideale

Muslimanja Ideale

Regular price 400.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Muslimanja ideale është krenare me pozitën e madhe që Islami i ka dhënë te njerëzit. Ajo i kryen detyrat e saj, e vetëdijshme se roli i saj është shumë qartë i definuar dhe të drejtat e saj janë ende, edhe sot, më të mëdha sesa të drejtat që ideologjitë tjera të vjetra ose bashkëkohore ofrojnë. Ajo është grua me moral të shkëlqyeshëm, besnike ndaj natyrës së saj dhe nuk është e hutuar me ide të huaja dhe ide të prishura. Ajo e ruan vetërespektin dhe dinjitetin përmes përkushtimit të saj në bindjen ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij. Ajo ka moral shembullor, të cilin çdo besimtare e sinqertë përpiqet ta pasoj.

Kjo vepër gjithëpërfshirëse nga Dr. El-Hashimi është një kontribut i çmuar për lexuesit shqiptarë, të cilët kanë për ta gjetur diturinë që e përmban libri të dobishme dhe inspiruese. Një titull tjetër i botuar nga i njëjti autor është: Muslimani Ideal. Lexuesit tonë ftohen t’i lexojnë të dy librat, pasi ato e plotësojnë njëri-tjetrin.

Autor: Muhamed Ali El Hasim
Perktheu: Driton Maxhuni
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 502