Muslimani Ideal

Muslimani Ideal

Muslimani Ideal

Regular price 400.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Muslimani ideal është njeri me karakter të lartë,në lidhjen e tij me Zotin,familjen,prindërit,farefisin,shokët dhe komunitetin në përgjithësi.Ai e ka shembull të shkēlqyer të Dërguarin e Zotit.Kjo ide përforcohet më tej me karakteret e gjeneratave të para të muslimanëve,të cilët arritën suksese në të gjitha fushat njerëzore.Ai është i sigurtë se me mësimet islame,këto lartësi fisnike mund të arrihen,duke punuar për ta përmirësuar karakterin çdo ditë

Autor: Muhammed Ali El Hashimi
Titulli: The Ideal Muslim: The True Personality as Defined in the Qu'ran and Sunnah.
Përktheu: Driton Maxhuni
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 374