Mrekullitë e Kur'anit (Vëllimi 1, 5 dhe 7)

Mrekullitë e Kur'anit (Vëllimi 1, 5 dhe 7)

Mrekullitë e Kur'anit (Vëllimi 1, 5 dhe 7)

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Për çdo gjë që ndërlidhet me qiellin dhe me gjurmët e Kur'ani Kerimit rreth ekzistencës, do të na mjaftonin mësimet e të Dërguarit s.a.v.s të Allahut të Lartësuar. Libër që flet për Mrekullit e Kuranit.

Autor: Muhammed Mutevel-li el Sharavi
Titulli Origjinalit: El-Muxhizetu el Kur'an
Përkthyes: Muhamed Jusufi Kajolli
Faqe: Vëllimi1: f152, Vëllimi5: f233, Vëllimi7: f160
Botues: Zëri Ynë