Mishi i Dijetarëve është i helmuar

Mishi i Dijetarëve është i helmuar

Mishi i Dijetarëve është i helmuar

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

"Dije, o vëllai im, Allahu na e mundësoftë mua dhe ty të arrijmë kënaqësin e Allahut dhe na bëftë prej atyre që i frikësohen Atij ashtu siç i takon! Se mishi i dijetarëve është i helmuar dhe zakoni i Allahut për turpërimin e atij, që i shfaq të metat e tyre është i njohur. Kushdo që zgjat gjuhën e tij duke gjymtuar dijetarët, Allahu do ta sprovoj para vdekjes së tij me vdekjen e zemrës.

Përkthyes: Denis Abdushi
Autor: Sulejman El Omer
Botues: Dibra Creative Touch
Faqe: 104