Mesazhe të të dërguarit të Allahut drejtuar Grave

Mesazhe të të dërguarit të Allahut drejtuar Grave

Mesazhe të të dërguarit të Allahut drejtuar Grave

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Islami gruan e konsideron të barabartë me mashkullin. Allahu, subhanehu ue teala, thotë: "Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenëbesimtar, Ne do t'i japin atij një jetë të mirë (në ketë botë), e (në botën tjetër) do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre." [En-Nahël: 97]

AUTOR: Halid Hadim Es-Seruxhi
PËKTHEU: Nig'jar Bajrami Hoti
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 202