Menaxho Epshin dhe Lakmin

Menaxho Epshin dhe Lakmin

Menaxho Epshin dhe Lakmin

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Jemi duke jetuar brenda një rrethi të ndriçuar me ajete kur'anore të cilat qenë shpallur me qëllim që të na e ndriçojnë jetën si në këtë botë ashtu dhe në Botën Tjetër. Libër që flet për Epshin, dhe Lakmin.

Titulli: Menaxho epshin dhe lakminë
Autor: Abdulhamid Kishk
Përkthyes: Osman Osmani
Faqe: 204
Formati: A5
Viti i botimit: 2018
Botues: Furkan