Mburoja e Muslimanit

Mburoja e Muslimanit

Mburoja e Muslimanit

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky është një version i shkurtër, i shkëputur prej librit tim: "Edh-dhikru ved-du'as vel-ilaxhi bir-ruka minel kitabi ves-sunneh", në të cilin kam njerrë pjesën e dhikrit (lutjeve), që të jetë i lehtë përt t'u përmbajtur me vete, në çdo kohë dhe vend.

AUTOR: Seid El-Kahtani
PERKTHEU: Fahrudin Rexhepi
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 220