Kriterët e Ruggës së Drejt

Kriterët e Ruggës së Drejt

Kriterët e Ruggës së Drejt

Regular price 500.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Unë e pata ndaluar përngjasimin me jobesimtarët në festat e tyre duke sqaruar argumentet e përcjella sheriatike. Më pas, më njoftuan se disave iu duk e çuditshme dhe e pamundur të kundërshtojnë një traditë me të cilin ishin rritur. Për këtë shkak autori ka shkruajtur përë këtë temë dhe ka sqaruar shumë gjëra.

Autori: Ibn Tejmie
Përktheu: Ibrahim Kurti
Botues: Privat
Faqe: 192