Krijimi i Botës

Krijimi i Botës

Krijimi i Botës

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

"Ai i Cili zotëron mbisundimin e qiejve dhe të tokës dhe i Cili nuk ka të lindur bir (ose pasardhës), dhe i CIli nuk ka asnjë shok në sundim, dhe i Cili krijoi çdo gjë duke e matur saktësisht sipas përmasave të përpikta të duhura." [El - Furkan: 2]

Autor: Ibn Kethir
Përkthyes: Nig'jar Bajrami-Hoti
Faqe: 259
Botues: Murati Muamer & Libraria "Ebu Hanife" & Inter Rinia Shkup