Komentimi i Emrave të Bukur të Allahut

Komentimi i Emrave të Bukur të Allahut

Komentimi i Emrave të Bukur të Allahut

Regular price 350.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Sqarimi i 99 emrave të Allahut të Lartësuar në pikpamje të ehli sunnetit.

Autor: Ebu Hamid El-Gazali
Përkthyes: Nig'jar Bajrami-Hoti
Faqe: 292
Botues: Ebu Hanife - Shkup