Kjo Fe

Kjo Fe

Kjo Fe

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Kjo është e vetmja bazë solide dhe e shëndoshë për vendosjen e sistemit të natyrshëm të jetës njerëzore, çfardo sistemi i jetës njërëzore, i cili nuk zë fill në themelet e aspektet universale të jetës, është i privuar nga rrënjët natyrore; ai është sistem artificial, i cili nuk ka jetë të gjatë. Kjo është e vërteta, e cila është themeluar me Kuranin Famëlartë. Ajo largon shikimin e atyre, të cilët dëshirojnë të ndjekin ligje të tjera, pos atij të Zotit, dhe sistemit, të cilin Ai e ka përcaktuar.

Autor: Sejid Kutub
Përkthyes: Osman Abazi
Faqe: 182
Botues: Sira