Kapituj nga Jeta e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)

Kapituj nga Jeta e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)

Kapituj nga Jeta e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Shkrimi i livrave në temën e jetës së të Dërguarit të Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) nuk është me rëndësi vetë në aspekt të regjistrimit të fakteve historike dhe ndodhive të shkuara, të cilët kan të bëjnë me një periudhë të caktuar historike, siç është rasti me librat e rëndomtë të historisë.

Autor: Ibn Kethir
Përkthyes: Xhemal Jakupi
Faqe: 320
Botues: Trashëgimi i Profetëve