Ilmihal

Ilmihal

Ilmihal

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Themeli i besimit islam është besimi në një të vetmin Zot, Allahun xhel-le shanuhu, Krijuesin e botës. Kush beson bindshë në ekzistencën e Allahut xh.sh., Krijuesin e gjithëshkafit që shohim, ai doemos është besimtar i mirë, e njëhrit edhe njër i mirë.

Autor: Shaban Ramani
Faqe: 219
Boton: Shoqata Islame e RM & Shoqata Ilmije