Verzioni i shkurtuar i Librit Forma e Namazit të Profetit (alehji selam)

Verzioni i shkurtuar i Librit Forma e Namazit të Profetit (alehji selam)

Verzioni i shkurtuar i Librit Forma e Namazit të Profetit (alehji selam)

Regular price 100.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Verzioni i shkurtuar i librit Forma e Namazit nga Albani.

Autor: Al-Albani
Faqe: 60
Botues: Trashëgim i Profetëve
Përkthyes: Xhemal Jakupi