Elif i thjeshtëzuar (Fletore pune)

Elif i thjeshtëzuar (Fletore pune)

Elif i thjeshtëzuar (Fletore pune)

Regular price 100.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Qëllimi i përpilimit të kësaj fletore pune është për t'ua lehtësuar nxënsëve mësimin e shkronjave nëpërmjet shkrimit të tyre dhe ngjyrosjes së figurave, të cilat ascosojnë në shkronjat e paraqitura.

AUTOR: Dhulkarnejn Ramadani
BOTUES: Shtëpia Botuese "Thirrja"
FAQE: 58