Etika e Sjelljës ndaj Dijetarëve

Etika e Sjelljës ndaj Dijetarëve

Etika e Sjelljës ndaj Dijetarëve

Regular price 500.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Shejkh Abdurrahman bin Muala AI-Luejhik 

Lindi ne tetor te vitit 1964. Shkollimin fillor e kreu ne Medresene Amar !ben Jasir ne Rijad. Po aty kreu edhe studimet e shkolles se mesme. Studimet e universitare i kreu ne Universitetin "Imam bin Muhamed bin Saud" ne Fakultetin e Sheriatit ku mbaroi shkelqyeshem. Pastaj po aty mbrojti graden e Magjistratures me temen "Problemi i ekstremizmit ne jeten e muslimaneve bashkekohore" me noten Shkelqyeshem. Doktoraturen e mbrojti me vazhdimin e studimit "Ekstremizmi ne fe, shkaqet, pasojat dhe zgjidhjet e problemit". Krijimtaria shkencore:

1. Problemi i ekstremizmit ne jeten e muslimaneve bashkekohore.

2. Ekstremizmi ne fe, shkaqet, pasojat dhe zgjidhjet e problemit.

3. Etika e sjelljes ndaj dijetareve.

4. Tematika te ligjerates se dites se xhuma.

5 Korrektimi i Tefsirit te Abdurrahman !ben Sa'di.

6. Studime shkencore ne ceshtje te vakfit.

7. Personaliteti humanitar i dhuruesit ne Jurisprudencen Islame.

8. Ndikimet sociale dhe kulturore ne ceshtjen e marteses.

9. Studim psikosocial ne ceshtjet e terrorizmit, etj

Aktualisht punon si keshilltar i ministrit te ceshtjeve fetare dhe vakefit ne Mbreterine e Arabise Saudite. Njekohesisht Iektor ne Universitetin "Imam bin Muhamed bin Saud". 

Autor: Abdurahman Bin Muala Al Luejhik
Titulli: Kauidun fij Et-Teamuli mea El-Ulema
Botues: Mesazhi
Perktheu: Edurart Thartori & Arsen Murskuri
Faqe: 234