Dituritë e Kuranit

Dituritë e Kuranit

Dituritë e Kuranit

Regular price 500.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Kjo është dituria më e ndershme, më e vlefshme dhe më e përsosur pa përjashtim. Me të rregullohet zemra me besim të drejtë, me të pastrohet dhe përsoset morali dhe më të përmisohen, ndreqen, rregullohen dhe plotësohen vepra e mirë.

Autor: Abdurrahman Ibn Nasir esSi'di
Përkthyes: Xhemal Jakupi
Faqe: 220
Botues: Trashëgimi i Profetëve