Dhjetë të përgëzuarit për Xhenet

Dhjetë të përgëzuarit për Xhenet

Dhjetë të përgëzuarit për Xhenet

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

"Sa u përket besimtarëve të parë, prej muhaxhirëve dhe ensarëve, Allahu është i kënaqur me ata dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosmëri e përkushtim në besim..) (Kurani, Tevbe: 100)

Autor: Halid Es Suruxhi
Përkthyes: Skender Mehmeti & Ilmi Rexhepi
Faqe: 111
Botues: Sira