Deshiroj te pendohem por 

Deshiroj te pendohem por 

Deshiroj te pendohem por 

Regular price 80.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Dije, All-llahu të mëshiroftë, se kur All-llahu i madhëruar urdhëroi robërit e Tij, që të pendohen, e bëri kusht që teubeja të jetë e sinqertë, andaj edhe tha "O ju që keni besuar, pendohuni tek All-llahu me një pendim të sinqertë!" (Tahrim: 8)


AUTOR: Muhammed Salih El-Munexhid
PËKTHEU: Ekrem Avdiu
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 64