Biografia Omer Ibn El-Hattab

Biografia Omer Ibn El-Hattab

Biografia Omer Ibn El-Hattab

Regular price 800.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

NE PO JETOJMËNË KOHËRA TË TRAZUARA, por ato nuk janë më të trazuara sesa koha e Omer ibn el-Hattabit, jeta e të cilit filloi në injorancë dhe përfundoi në Epokën e Artë të Islamit. Ne mund të mësojmë më shumë nga historia e këtij halifi të dytë të Islamit, i cili u ballafaqua me sfida të papara, por i kapërceu ato në mënyrë të sukdsesshme brenda kornizës së sheriatit dhe në pajtim me shpirtitn e vërtetë të Islamit.

Për ata që do të bëhen liderë, ky libër ofron shembull të një lideri ideal musliman, ai që u ndie i përgjegjshëm para Allahut për mirëqenien e atyre që i kishte nën sundimin e tij, duke i përfishër ushtarët, gratë, fëmjët, nënshtetasit jomuslinamn, madje edhe kafshët.

Omeri ishte një lider i informuar, i cili vazhdimisht mësonte lajme të reja dhe konsultonte dijetarët dhe ekspertët prara se të merrte vendime të mëdha.

Për neve, ky libër ofron një dritare për një periudhë ekzisutese dhe të rëndësishme të historisë islame, dhe gjithashtu na përkujton një mësim të çmueshëm, se forca jonë nuk vjen nga pasuria, paratë ose statusi, por ajo vjen nga nënshtimi jonë ndaj Allahut dhe përkushtimi ynë në rrugën e Islamit.

Autroi: Ali Muhamed Sallabi
Titulli i originalit: Umar el-Hattab: His Life & Times
Përktheu: Driton Maxhuni
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 596