Besimtarët (koment i kaptinës El-Muminun) 

Besimtarët (koment i kaptinës El-Muminun) 

Besimtarët (koment i kaptinës El-Muminun) 

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Sure El-Muminun është surja e 23-të e radhitur në Kur'an, por është spallur e 76-ta. Ka zbritur pas sures Et-Tur dhe para sures Tebareke El-Ledhi, Ka 117 Ajete, dhe në ketë libër bë`het komentimi i kësaj sure.

AUTOR: Dr.Shefqet Krasniqi 
BOTUES: Shtëpia Botuese E-ERA SH.P.K.
FAQET: 337