Besimi ne Allahun

Besimi ne Allahun

Besimi ne Allahun

Regular price 400.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Edhe pse shumica e njerëzve besojnë në Krijuesin ose qenien Supreme, konceptet e tyre dallojnë. Islami, në Kur'an dhe Sunet, e konfirmon ekzistencën dhe njëshmërin e Krijuesti dhe i përshkruan Atij cilësitë më të përsosura, në këtë mënyrë ia mundëson njeriut që të ketë koncept të sakt për Të dhe ta ndërtoj një lidhje të fort me Të, bazuar në të kuptuarit e cliësive të Tij sublime.

Autor: Omer Sulejman El-Eshkari
Titulli: Belief in Allah in the light of Qur'an and Sunnah
Përktheu: Driton Maxhuni
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 436