Besimi i Drejtë

Besimi i Drejtë

Besimi i Drejtë

Regular price 360.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Imam Maliku, Allahu e mëshiroftë, është pyetur kush është pasues i Sunnetit dhe ai ka thënë: "Ai i cili nuk ka emër tjetër pos Sunetit."
Autor: Ibën Berxhes El-Abdulkerim
Përkthyes: Xhemal Jakupi
Faqe: 104
Botues: Trashëgimi i Profetëve