Bazat e Thirrjes

Bazat e Thirrjes

Bazat e Thirrjes

Regular price 900.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Synimi ynë me thirrjen është të ftuarit në rrugën e Allahut. Allahu i Lartësuar kë thënë Thuj: Kjo është rruga ime, e vënë në fakte të qarta, e që unë thërras te Allahu, unë dhe ai që vjen pas meje. Larg të metave është Allahu, e unë nuk jam nga idhujtarët. "Qëllimi me thirrjen në rrugën e Allahut të Lartësuar është thirrja për në fenë e tij "Feja e pranueshme tek Allahu është Islami" në fenë Islame, e cila i është sjellë Muhamedit s.a.v.s nga Zoti i tij i Lartësuar dhe i Madhëruar.

Autor: Abdulkerim Zejdani
Përkthyes: Flamur Sofiu
Faqe: 607
Shtëpia Botuese "Fondacioni I Rinisë Islame"