Akideja e Fëmijës Mysliman

Akideja e Fëmijës Mysliman

Akideja e Fëmijës Mysliman

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ngjashmeria  e Allahut, teuhidi eshte urdheresa e pare qe permend Allahu ne Kur'an: "0 njerez! Adhuroni Zotin Tuaj, i Cili ju ka krijuar ju dhe ata qe ishin para jush, qe te mund te ruheni (nga te keqiat)" (EI-Bekare:21) 

Ajo eshte detyra me e madhe dhe me e rendesishmja nga te gjitha te rendesishmet. Eshte shkaku kryesor per mireqenie, zhvillim, moral, qetesi dhe siguri, ndersa idhujtaria, shirku, eshte shkaku kryesor per humbjen e te gjitha ketyre miresive. Teuhidi eshte pyetja e pare qe do t'i behet njeriut, pas largimit te tij ne kete bote dhe eshte pikerisht nje  nga tre pyetjet e varrit: Cili eshte Zoti yt?, Cili eshte libri yt?, Cili eshte i Derguari yt?. 

Autor: Mahmud El-Misri Ebu Ammar
Përkthyes: Fahrudin Rexhepi
Botues: Shtëpia Botuese "Thirrja Botime"
Faqe: 511