50 Pyetje Dhe Përgjigje Nga Lëmia E Besimit Islam

50 Pyetje Dhe Përgjigje Nga Lëmia E Besimit Islam

50 Pyetje Dhe Përgjigje Nga Lëmia E Besimit Islam

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Në këtë vepër janë përmbledhur shumë këshilla dhe udhëzime të mbështetura në mësimet kuranore dhe në sunetin e të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), të cilat janë pranuar shumë mirë tek lexuesit.

Autor: Imam Temimi
Përkthyes: Harithe ibn Hamza
Botues: NuN
Faqe: 56